•  Störst sortiment mot mördarsniglar
  •  Trygg och enkel betalning
  •  Frakt 49:-
Cart0Din varukorg är tom!

MÖRDARSNIGLARS LIVSCYKEL

MördarsnigelMördarsnigeln har en levnadstid på maximalt ett år och vuxna sniglar som har fortplantat sig under våren och sommaren dör när kylan kommer omkring oktober. De mördarsniglar som övervintrar och för arten vidare till nästa säsong är ungdjur som under vintern befinner sig i marken på några decimeters djup, notera att inga ägg överlever vintern. En av de avgörande faktorerna för hur stor population av mördarsniglar man får på sommaren är hur långt tjälen går ner i marken. Under kalla vintrar med litet snötäcke når tjälen ner till det djup där mördarsniglarna övervintrar och dödar dem.

På våren blir de aktiva igen när dygnsmedeltemperaturen stiger över +4°C och börjar redan efter några veckor lägga ägg och fortplanta sig. Det tar ungefär fyra veckor från ägg till kläckt snigel och ytterligare ca fyra veckor tills den nya snigeln blir könsmogen, vid den tiden är den ca 6 cm lång.

Mördarsniglar är så kallade hermafroditer, det vill säga att varje snigel är både hane och hona samtidigt, och därmed kan befrukta sina egna ägg. I sin tur medför detta att det är tillräckligt att få in en enda mördarsnigel eller ett ägg i sin trädgård för att de snart ska ha tagit över totalt, en mördarsnigel lägger nämligen upp till 400 ägg per år. Äggläggningen pågår under större delen av sommaren och dessa placeras nedgrävda i jorden eller under stenar, och vid torrt väder dör många av dessa innan de hunnit utvecklas till sniglar, men i fuktiga perioder är överlevnadsgraden hög och mängden mördarsniglar kan öka explosionsartat.